اسكارهاي ناشي از تصادف!

انواع جاي زخم كدام است ؟1. زخم ها ي هيپوتروفيك يا كلوئيد كه در اين حالت جاي زخم بصورت برجسته، سفت و قرمز در مي آيد.2. زخم هاي آتروفيك در اين حالت جاي زخم بصورت گود و تو رفته است.3. زخم ها ي هم سطح پوست كه البته جاي زخم خيلي پهن تراززخم اوليه شده است.4. جاي زخم هايي كه برجسته يا فرورفته نيستند ولي رنگ آنها كم رنگ تر يا پر رنگ تر از سطح پوست است .
درمان جاي زخم چگونه است ؟- در نوع زخم هاي هيپوتروفيك تزريق دارويي بداخل زخم و درمانهاي موضعي دارويي و هم چنين استفاده از ليزر PDL موثر هستند و بيش %75بهبود در ظاهرزخم ايجاد مي شود.- درنوع زخم هاي تو رفته و پهن شده ابتدا در صورت نياز ترميم جراحي يا تزريق چربي يا درم ابريژن انجام مي شود سپس اقدام به رفع ضايعه توسط ليزرهاي فركشنال ميشود.- در زخم هايي كه هم سطح پوست بوده ولي با پوست اختلاف رنگ دارند توسط رنگدانه بداخل پوست اقدام مي شود تا همرنگ پوست شوند.
چه زمان براي درمان اسكار بهتر است ؟اغلب بهتر است براي پيشگيري از تشكيل اسكار اقدام به ليزر PDL شود كه اينكار 3-4 هفته بعد از وقوع زخم شروع مي شود.ولي در موارديكه زخم هيپوتروفيك ايجاد شده باشد هر موقع از بروز ضايعه مي توان درمان را شروع كرد . در صورتيكه نياز به ترميم توسط جراحي باشد بهتراست اينكارتا يكسال بعد ازوقوع زخم انجام نشود.
آيا زخم ناخواسته قابل پيشگيري است؟بله ، چنانچه 3-4 هفته بعد از وقوع زخم تحت درمان با ليزر PDL قرار گيريد از بروز اسكار هيپوتروفيك تا حد زيادي پيشگيري ميشود و توصيه مي شود خصوصا اينكار بدنبال جراحي هاي زيبايي كه رفع نسبتا كامل جاي زخم اهميت زيادي دارد انجام شود.
آيا درمان جاي زخم باعث رفع صددرصد جاي زخم مي شود؟خير درصد درمان در انواع اسكار متفاوت است بعد از ويزيت، پزشك ميزان و حدود موفقيت را به شما اعلام مي كند معمولا هيچ وقت محل زخم و جايي آن كاملا مثل پوست سالم نمي شود ولي در بسياري موارد بيماران تحت درمان بهبود و رضايتمندي زيادي را اعلام مي كنند. درمان اسكاراز آنچه تصور مي كنيد آسان تر است.
ترميم اسكار ( جاي زخم )جراحي پلاستيك ، خواه به منظور زيبائي يا با هدف بازسازي ، نيازمند انتخاب هاي فراواني است . نخستين و مهمترين آنها ، انتخاب يك جراح قابل اعتماد است . يكي از بهترين شاخص هاي آموزش يك پزشك ، دارابودن دانشنامه بورد مي باشد . از جراح خود در مورد داشتن دانشنامه بورد جراحي پلاستيك سوال نمائيد ، چرا كه اين دانشنامه تنها مدركي است كه نمايانگر صلاحيت فرد براي انجام جراحي پلاستيك صورت و تمام نواحي ديگر بدني است .يك پزشك براي اخذ دانشنامه بورد ، بايد استانداردهاي ذيل را دارا باشد :فارغ التحصيل يك دانشكده پزشكي تائيد شده باشد .پس از پايان دانشكده پزشكي ، حداقل چهار سال آموزش جراحي عمومي را گذرانده ، و پس از حداقل سه سال دوره ي دستياري فوق تخصصي جراحي پلاستيك را گذرانده باشد .در تمامي آزمون هاي كتبي و شفاهي مربوطه موفق شده باشد .
اعضاي انجمن جراحان پلاستيك ايران بايد :داراي دانشنامه بورد جراحي پلاستيك باشند .سالانه دوره هاي بازآموزي جراحي پلاستيك را بگذرانند .اقدام به انجام اعمال جراحي در مراكز درماني مجاز و تائيد شده نمايند .
زيبائي براي زندگياسكارها علائم قابل مشاهده اي هستند كه پس از التيام زخم باقي مي مانند . آنها نتايج اجتناب ناپذير صدمات و اعمال جراحي هستند و تشكيل آنها قابل پيش بيني نمي باشد . التيام زخم نامناسب ممكن است باعث اسكاري واضح ، زشت و بدفرم شود . حتي اگر كه زخم التيام يابد باز مي تواند باعث ايجاد اسكاري شود كه در زيبائي بيمار تاثيرگذار باشد . اسكار ممكن است برجسته ، فرورفته باشند و يا رنگ و ساختار آنها از بافت سالم اطراف آنها متفاوت باشد و يا به خاطر سايز ، شكل و محل آنها قابل توجه باشند .
انتخاب هاي درماني شما براساس نوع و درجه اسكار مي تواند متفاوت باشد و شامل :درمان موضعي سادهاعمال جراحي كوچكاعمال جراحي بازسازي با تكنيك هاي پيشرفته جهت بستن زخم
عمل ترميم اسكار به اين معناست كه اسكار را كوچك كنيم تا با بافت اطراف از لحاظ رنگ و ساختاري مشابهت داشته باشد .اگر چه عمل ترميم اسكار باعث يك نتيجه زيبائي لذت بخش و يا بهبود زخمي كه التيام خوبي نداشته مي شود . اسكار هيچگاه به طور كامل پاك نمي شود .
آيا اين جراحي مناسب من هست ؟اين اعمال كاملا شخصي هستند و آنها را براي خودتان انجام دهيد نه براي خواست فرد ديگر كه به تصوير ايده آل او برسيد . اين محل بر روي هر سن قابل انجام و انتخاب مناسبي براي شماست اگر :اگر به خاطر اسكاري در هر جاي بدن شما احساس ناراحتي داريد .از لحاظ فيزيكي سالم هستيد .سيگار نمي كشيد .يك چشم انداز مثبت و اهداف واقعي براي عمل خود درنظر گرفته ايد .شما آكنه پوستي فعال و يا ديگر بيماري پوستي در نواحي درماني نداشته باشيد .
اسكار چيست ؟عمل ترميم اسكار عمل جراحي پلاستيكي است كه جهت بهبود شرايط و يا ظاهر اسكار در هرجايي از بدن صورت گيرد .انواع مختلف اسكار شامل موارد زير است :تغيير رنگ و نامنظمي سطح پوست و ديگر موارد خفيف اسكار با جراحي و يا ديگر روش هاي درمان پيشنهاد شده بوسيله جراح شما از لحاظ زيبائي بهبود مي يابند . اين انواع اسكار كارآيي را مختل نكرده و اختلال فيزيكي و كاركردي ايجاد نمي كنند و شامل اسكارهاي آكنه و اسكارهايي كه اثر تروماهاي كوچك و جراحي هاي قبلي است .اسكار هيپرتروفيك تجمعي از دسته هاي اسكارهاي بافتي است كه مستقيما در محل زخم ايجاد مي شود . آنها معمولا برجسته ، قرمز و يا باعث ناراحتي هستند و ممكن است در طول زمان بزرگ تر شوند . آنها ممكن اند هيپوپيگمانته ( روشن تر از بافت اطراف ) و يا هيپرپيگمانته ( تيره تر از بافت اطراف ) باشند .كلوئيد از اسكارهاي هيپرتروفيك بزرگ تر هستند . ممكن است دردناك و همراه با خارش باشند . آنها از محل اصلي زخم فراتر مي روند . هرجايي از بدن ايجاد مي شود ولي در جاهايي كه چربي زيرجلدي كمتري دارند مانند صورت ، گردن ، قفسه سينه و شانه ها شايع تر اند .كنتراكچر اسكارهايي هستند كه بعلت كشيده شدن پوست و بافت هاي زيرين در هنگام بهبود زخم ايجاد شده و باعث محدوديت حركتي مي شوند . در نواحي كه مقدار زيادي از بافت از بين رفته است مانند زخم سوختگي ديده مي شوند . همچنين كنتراكچرها در نواحي كه زخم از روي مفصل عبور كرده ديده مي شود و باعث محدوديت حركتي انگشتان آرنج ، زانو و يا گردن مي شوند . نوع اسكاري كه شما داريد مشخص كننده تكنيك مناسب جراحي شماست .

علت جراحي پروتز سينه چيست؟

بزرگ كردن سينه يكي از شايع ترين عمل هاي جراحي زيبايي دربانوان است.هر سال دهها هزار زن متقاضي اين عمل جراحي ميباشند. بسياري از زنان تصور مي كنند كه سينه هايشان بسيار كوچك است و اندازه يا شكلش نامتوازن يا غير جذاب است. بعضي از زنان سينه هايي دارند كه كاملا رشد نكرده است يا بعد از حاملگي يا به دنبال تغيير وزن يا پير شدن به ميزان قابل توجهي اندازه و شكلش را از دست داده و تغيير كرده است.اين جراحي باعث بازگشت اعتماد به نفس در آنها خواهد شد. خانمي كه مي خواهد عمل بزرگ كردن سينه را انجام دهد، حق انتخاب در نوع عمل جراحي را دارد،  به طور مثال:نوع وجنس، اندازه پروتز، و برش لازم  جهت جاگذاري پروتز سينه.  براي هر انتخاب فوايد و مضراتي وجود دارد، به هر حال به مراجعه كننده اطلاعات لازم داده مي شود و بدين وسيله، اوست كه با مشاوره تصميم مي گيرد، كدام روش برايش بهتر است.

Znalezione obrazy dla zapytania ‫جراحي پروتز سينه‬‎

آيا گذاشتن پروتز سينه باعث ايجاد سرطان سينه ميشود؟

هيچ مدركي كه نشان دهد پروتز هاي سينه ايجاد سرطان در انسان مي كند، وجود ندارند. بر عكس مطالعات اخير نشان داده است كه زناني كه پروتز سينه گذاشته اند نسبت به جمعيت كلي 20-30 % كمتر دچار سرطان سينه مي شوند.

در هنگام مشاوره چه انتظاري داشته باشيدموفقيت و بي خطر ترميم اسكار شما تا حدود زيادي به روراستي ، صداقت شما در هنگام مشاوره بستگي دارد . از شما سوالات زيادي در رابطه با سلامت ، خواسته ها و سبك زندگ شما خواهد شد . جهت پاسخگويي به موارد زير آماده باشيد :چرا شما جراحي مي خواهيد و انتظارات و توقعات شما از نتيجه آن چيست ؟وضعيت سلامت ، حساسيت داروئي و درمانهاي داروييداروها ، ويتامين ها ، مكمل هاي گياهي ، الكل ، سيگار ، مواد اعتيادآور كه در حال حاضر مصرف مي كنيد .سابقه اعمال جراحي قبلي
جراح شما ممكن است كه :وضعيت فعلي و سابقه سلامتي شما و ريسك فاكتورها را بررسي كند .اسكار شما را مفصل معاينه كند .جهت پرونده پزشكي شما عكسبرداري كند .در رابطه با انتخاب ديگر بحث كرده و دوره درماني مناسب شما را پيشنهاد دهد .در رابطه با نتيجه عمل و خطرات و عوارض احتمالي آن بحث كند .
آماده شدن براي جراحي، ممكن است قبل از جراحي از شما خواسته شودآزمايش انجام داده و بررسي پزشكي شويدداروهاي خاصي مصرف كرده و يا داروهاي مصرفي خود را تنظيم كنيد .جهت بهبود نتيجه جراحي سيگار نكشيد .از مصرف آسپرين و برخي از داروهاي ضد التهابي و مكمل هاي گياهي كه باعث افزايش خونريزي مي شوند خودداري كنيد .
دستورالعمل هاي خاصي كه مي گيرد موارد زير پاسخگو باشد :روز عمل جراحي چه كنيداستفاده از بي هوشي در عمل شمامراقبت بعد از عمل و پيگيريهاي لازم
مرحله هاي جراحيدر هنگام عمل ترميم زخم چه اتفاقاتي مي افتد ؟مرحله اول - بي هوشي جهت راحتي شما هنگام جراحي داروها استفاده مي شوند . روش انتخابي شامل آرام بخش داخل وريدي و بي هوشي عمومي است پزشكي شما مناسب ترين را به شما پيشنهاد مي دهد .مرحله دوم - درمان ميزان بهبودي كه توسط عمل جراحي بدست مي آيد بسته به شدت ، نوع و سايز و محل اسكار شما دارد . در برخي از موارد يك روش به تنهايي كافي است . با اين وجود جراح پلاستيك شما ممكن است يك مجموعه اي از روش هاي مختلف درماني را جهت كسب بهترين نتيجه به شما پيشنهاد دهد .درمان هاي موضعي : مانند ژل ها ، نوارها و يا پوشش هاي فشاري ممكن است كه در بستن و بهبود زخمها موثر باشند و يا اينكه باعث شود از پيگمان سازي غير طبيعي جلوگيري كنند . اين محصولات در درمان اسكارهاي سطحي و تغيير رنگ موثراند و در التيام زخم جراحي بازسازي زخم كمك كننده اند .درمان هاي تزريقي : معمولا جهت پركردن فرورفتگي هاي زخم به كار مي روند . بسته به ماده تزريقي و شرايط خاص زخم شما ممكن است از 3 تا چندين سال اثر داشته باشند جهت حفظ و نتيجه تزريقي مي بايست تكرار شوند . يك روش ديگر استفاده از تزريق هاي استروئيدي است تا ظاهر ، سايز و ساختار زخمها و اسكارهاي برجسته را بهبود بخشند .درمان هاي سطحي : بيشتر اوقات جهت بهبود زيبائي زخم استفاده مي شوند اين روش ها معمولا نامنظمي سطحي و تغييرات رنگي را بهبود مي بخشند . درما هاي سطحي روشهايي هستند كه به طور كنترل شده لايه هاي سطحي پوست را بر مي دارند و يا باعث تغيير در طبيعت زخم مي شوند . اين روش ها شامل :درم ابرسيون يك پوليش كردن مكانيكي پوست است .ليزر و يا درمان فوري باعث تغيير در سطح پوست شده و باعث شكل گيري يك پوست سالم و جديد در اسكار مي شود .محلول هاي پوسته ريزي شيميايي در سطح پوست نفوذ كرده و ساختار اسكار را نرم كرده و تغييرات رنگي را بهبود مي بخشند .سفيد كننده هاي پوستي جهت روشن تر كردن پوست استفاده مي شوند .
مرحله سوم - برخي اوقات براي زخم هاي عمقي تر نياز به برداشتن آنها با انسزيون ( برش ) جراحي مي باشد .
مرحله چهارم - بستن زخمبرخي از زخمها نياز به بستن لايه لايه دارند . بستن لايه لايه در مواردي كه برداشت بافتي به بافت هاي زيرين پوست و يا مناطقي با حركت زياد برسد نياز مي باشد . اولين قدم و يا اولين لايه نياز به دوختن ساب - درمال ( لايه زيرين پوست ) با نخ قابل جذب و يا دائمي دارد . لايه هاي دوختي تا بستن زخم و ترميم آن ادامه مي يابد . روش هاي پيشرفته در درمان اسكار شامل فلاپ هاي پيچيده اي است كه باعث جابجائي اسكار مي شود تا كمتر به چشم بيايد و يا انعطاف پذيري را در موارد محدوديت حركتي بهبود بخشدجايگزينهاي بافتي مصنوعي درمواردي كه بافت سالم جهت بستن اسكار برداشته شده كافي نباشد بكار مي رود كه بيشتر در اسكار سوختگي هاي شديد ديده مي شود . گسترش دهنده بافتي جايگزين گرافت هاي پوستي است . در اين روش يك گسترش دهنده بافتي كه يك بالون باد شونده است در كنار زخم كارگذاشته مي شود . در طول زمان بالون با محلول استريل پر مي شود تا باعث گسترش پوست سالم مي شود . هنگامي كه پوست به مقدار كافي كشيده شد بالون و اسكار برداشته و پوست كش آمده جهت جايگزين بافت اسكار بكار مي رود . در اين روش مراحل متعدد جراحي جهت بدست آوردن نتيجه نهائي لازم است .

[ بازدید : 40 ]

[ دوشنبه 20 آذر 1396 ] 11:47 ] [ سارا کرمی ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]